Fundacja

  • I WANT TO HELP
POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK, POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP, WSPÓLNA PRACA TO SUKCES.

AKTUALNOŚCI

01 DOM DZIECKA

Dzięki życzliwości funduszu Heitman przekazano zabudowę meblową do Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. Darowizna przeznaczona została na umeblowanie kuchni dla podopiecznych z Domu Dziecka. Bardzo dziękujemy firmie Heitman, w szczególności podziękowania przekazujemy Pani Izabeli Kapil.

02 OŚRODEK EDUKACYJNY

Maszyny z siłowni w Centrum LIM posłużyły do wyposażenia sali fitness w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji w Broku dla osób odpoczywających na terenie ośrodka. Corocznie NOE w Broku przyjmuje ponad 200 dzieci i młodzieży z całego kraju. Chcielibyśmy bardzo podziękować Darczyńcy - Centrum LIM, w szczególności Panu Rafałowi Gierczakowi.

03 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Meble biurowe pozyskane od firmy Astellas przeznaczone zostały na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej „Dom Ojca Ignacego“ prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej dla dzieci z warszawskiej Pragi Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Darczyńcy - firmie Astellas, w szczególności podziękowania przekazujemy Pani Grażynie Małkowskiej - Kicki oraz Pani Blance Kędzierskiej.

04 BIBLIOTEKA

Meble biurowe otrzymane od firmy Accenture zostały wykorzystane do aranżacji wnętrza Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli oraz do urządzenia klas szkolnych w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego przy ul. Chłodnej 36/46 w Warszawie. Dzięki Darczyńcom dzieci i młodzież zyskały możliwość nauki w godnych warunkach. Bardzo dziękujemy firmie Accenture, w szczególności podziękowania przekazujemy Pani Marcie Domaradzkiej, Pani Ewie Karczewskiej oraz Pani Aleksandrze Hoffman.

WIĘCEJ

o nasFundacja I WANT TO HELP, posługująca się skrótem IWTH została utworzona w roku 2012. Powstała, aby nieść pomoc osobom potrzebującym poprzez przekazywanie materiałów budowlanych i urządzeń pochodzących z rearanżacji powierzchni biurowych.


Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez wspieranie rzeczowe oraz finansowe osób w trudnej sytuacji bytowej. Fundacja świadczy i organizuje pomoc materialną dla osób, rodzin, grup społecznych i środowisk, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, a w szczególności osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych. Fundacja współpracuje z jednostkami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi, dzięki którym dociera do osób potrzebujących. Nawiązuje kontakty z właścicielami, zarządcami i najemcami powierzchni biurowych, którzy nie pozostając obojętni, stają się darczyńcami na rzecz potrzebujących.


Fundacja podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami). Osoby, które chcą wesprzeć działalność statutową fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego na podstawie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).
cel

Celem Fundacji jest tworzenie mechanizmów zmierzających do zapewnienia, jak największej grupie ludzi, pomocy w uzyskaniu i wykorzystaniu, pochodzącego z rearanżacji, wyposażenia powierzchni biurowych.

Aby osiągnąć ten cel Fundacja każdego dnia nawiązuje kontakty z nowymi właścicielami i najemcami powierzchni biurowych. Pomaga w organizacji transportu materiałów budowlanych. Zajmuje się logistyką i przepływem informacji między potrzebującymi a darczyńcami.
01 Wizja

Wizja bierze się nie tylko z poczucia, że świat nie jest dobrze urządzony, ale z odwagi wyobrażenia sobie jak urządzony być powinien. Mają to na uwadze, założyciel Fundacji, aktywista Artur Winnicki założył Fundację, która zajmuję się przekazywaniem materiałów stanowiących wyposażenie przestrzeni biurowych najemców. Do podstawowych elementów wyposażenia takich powierzchni należą: używane meble biurowe, wykładziny, drzwi, sprzęt AGD nadający się do dalszego wykorzystania.

02 Misja

Fundacja dąży do bycia liderem i ekspertem w zakresie pozyskiwania, a następnie przekazywania najbardziej potrzebującym materiałów stanowiących wyposażenia przestrzeni biurowych. Stara się to osiągnąć poprzez podnoszenie jakości i zwiększanie efektywności swoich działań, przy jednoczesnym zapewnieniu, wszystkim stronom procesu, poczucia zaufania i bezpieczeństwa.

03 Wartości

Zaangażowanie, bezinteresowność, innowacyjność, profesjonalizm i otwartość to wartości, którymi w swojej pracy kieruje się Fundacja. Fundamenty działania Fundacji zbudowane zostały na transparentnych zasadach, zgodnie z którymi wszelkie działania są jawne, przejrzyste i mierzalne, a źródła inspiracji i idei weryfikowalne.

co zrobiliśmy

dni pracy

zrealizowanych projektów

zaangażowanych osób

zadowolonych osób

realizacje

Zdjęcia nie oddają wszystkich emocji, wzruszeń i radości jakie towarzyszą naszym podopiecznym w chwili przekazywania darowizny, stanowią jedynie, zatrzymaną na fotografii, pamiątkę chwili w której nierealne stało się możliwe.

Zespół

To właśnie tym osobom i instytucjom zawdzięczamy powstanie i funkcjonowanie fundacji. Dzięki ich nieocenionej hojności, zaangażowaniu i wsparciu fundacja każdego dnia niesie pomoc osobom potrzebującym. Dziękujemy!

Artur Winnicki

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej (Teorii Konstrukcji) na Politechnice Warszawskiej oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Typ myśliciela, osoba obserwująca, spostrzegawcza, skoncentrowana na wszystkim co robi. Nieprzeciętnie wytrwała, z realistycznym nastawieniem do życia. Silną stroną Artura jest umiejętność patrzenia na świat z szerokiej, dalekosiężnej perspektywy, co wspomaga budowanie jego wizji.


Ponadto Artur, uważa w myśl Arystotelesa, iż każdy jest równy wobec drugiego. Przez partnerów biznesowych i współpracowników postrzegany jest jako osoba pragmatyczna, niezawodna i wywiązująca się z realizowanych zadań. Artur to realista, który widzi rzeczy takimi, jakie są i takimi jest gotów je zaakceptować!

Client

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy Konica Minolta, Inc. z siedzibą w Japonii.

Konica Minolta dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi dla biznesu, usprawniające procesy związane z drukowaniem, kopiowaniem i archiwizacją dokumentów. Konica Minolta jest producentem i dostawcą drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i cyfrowych systemów produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych. Firma stale powiększa ofertę, koncentrując się na urządzeniach do druku w kolorze. Więcej informacji na stronie internetowej: www.konicaminolta.pl.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

Client

To jest miejsce z którego możesz być dumny. Nie niszcz - dziel się. Wspólnym działaniem możemy osiągnąć bardzo dużo.

kontakt

Skorzystaj z formularza aby do nas napisać, możesz również zadzwonić lub odwiedzić osobiście placówkę.

Podaj swoje imię oraz nazwisko Podaj temat wiadomości
Podaj treść wiadomości
Dziękujemy ! Twoja wiadomość została dostarczona.

+48 22 291 38 48

Ul. Kurhan 10M, 02-203 Warszawa

info@iwth.org